Podpis elektroniczny

PODPIS ELEKTRONICZNY – CERTYFIKAT KWALIFIKOWANY – zestawy CERTUM

 

Kontakt: (81) 7436266 , wpikor@xdata.pl


- pozyskanie certyfikatów kwalifikowanych do podpisu elektronicznego
- zakup zestawów umożliwiających posługiwanie się bezpiecznym podpisem elektronicznym
- podstawowe przeszkolenie użytkowników oraz ewentualne wdrożenie na stanowiskach komputerowych

Bezpieczny podpis elektroniczny jest to taki podpis elektroniczny, któremu ustawa nadaje status równoważny z podpisem własnoręcznym. Wykorzystywany jest do podpisywania wszelkiego rodzaju dokumentów i oświadczeń woli, np. PIT-ów,
deklaracji ZUS, JPK, podań, ofert, faktur, umów, itp.
Bezpieczny podpis elektroniczny może zostać złożony tylko przy użyciu certyfikatu kwalifikowanego i bezpiecznego urządzenia
(karta kryptograficzna).

Zgodnie z Ustawą z dnia 18 września 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz U 2001 Nr 130, Poz. 1450),
dane w postaci elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu są równoważne pod względem skutków prawnych dokumentom opatrzonym podpisami własnoręcznymi.Podpis elektroniczny ma szerokie zastosowanie-można go wykorzystywać między innymi do:
składania deklaracji rozliczeniowych ZUS
wnioskowania drogą elektroniczną o wydanie zaświadczeń (np. o nie zaleganiu ze składkami) z ZUS (www.eup.zus.pl)
pozyskiwania wypisów elektronicznych dotyczących podmiotów gospodarczych wpisanych do KRS
urzędowej korespondencji z podmiotami administracji publicznej (BIP, EUP)
EPU czyli Elektroniczne Postępowanie Upominawcze poprzez e-sąd (www.e-sad.gov.pl)
składania e-deklaracji podatkowych (www.e-deklaracje.gov.pl)
raportowanie do GUS
zawierania umów cywilno-prawnych w formie elektronicznej
wystawiania faktur w formie elektronicznej
uczestniczenia w aukcjach i przetargach elektronicznych (np. www.e-przetarg.pl)
sporządzania dokumentacji medycznej w formie elektronicznej
raportowania do Generalnego Inspektora Informacji Finansowej
zgłaszania drogą elektroniczną zbiorów danych osobowych do Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych
składanie e-deklaracji do Ubezpieczeniowego Funduszu Gwarancyjnego
nadawania mocy prawnej dokumentom sporządzanym w formie elektronicznej.

Procedura uzyskania podpisu elektronicznego rozpoczyna się od zakupu tzw. ZESTAWU CERTUM, potwierdzenia tożsamości osób występujących o certyfikaty oraz ewentualnej weryfikacji dokumentów rejestrowych instytucji zamawiającej.


W skład zestawu wchodzą: karta kryptograficzna, czytnik kart, oprogramowanie i instrukcja
 

 
W wypadku dojazdu do klienta poza Lublin, dodatkowo
zwrot kosztów dojazdu do klienta: ilość wizyt x ilość km x 0,84zł (ustawowa stawka za 1km)